0(69)70-22-55
LIVRARE ÎN TOATĂ MOLDOVA
Home / Politică de confidențialitate

Politică de confidențialitate

Politică de confidențialitate

S.R.L. Anila-Design înțelege importanța protejării informațiilor pe care le colectăm de la dumneavoastră, iar această politică stabilește modul în care utilizăm aceste date.

Colectarea datelor

Pentru a beneficia de serviciile noastre, este posibil să vă solicităm să furnizați informații personale.

Datele dumneavoastră sunt colectate doar atunci când furnizați voluntar aceste informații. Paginile site-ului care necesită astfel de informații conțin un link către această Politică de Confidențialitate, pentru a putea fi consultată, dacă este necesar.

Pe lângă datele personale, sistemul nostru poate colecta automat informații anonime, utilizate în scopuri de analiză a utilizabilității site-ului și de optimizare a serviciilor oferite.

Utilizarea datelor

Informațiile confidențiale pe care le colectăm sunt folosite doar în scopul furnizării cu succes a serviciilor noastre și pentru a vă contacta, dacă este necesar.

Divulgarea datelor colectate

Vă asigurăm că, fără consimțământul dumneavoastră, S.R.L. Anila-Design nu va dezvălui informațiile colectate către terțe părți, cu excepția cazurilor prevăzute de lege, atunci când transmiterea acestor date este absolut necesară.

Sunteți responsabil pentru menținerea confidențialității informațiilor personale, inclusiv pentru utilizarea cu grijă a datelor folosite pentru autentificare, indiferent dacă utilizarea acestor date se face cu sau fără consimțământul dumneavoastră.

Angajații noștri sunt obligați să respecte cu strictețe confidențialitatea datelor personale pe care le deținem.

Cookie-urile

Cookie-urile sunt fișiere transmise de un site web pe discul dur al vizitatorului, în scopul stocării anumitor informații. Această tehnologie permite adaptarea conținutului site-ului la nevoile dumneavoastră. Dacă nu doriți colectarea datelor prin cookie-uri, aveți posibilitatea să dezactivați această tehnologie în browser-ul dumneavoastră. Rețineți că cookie-urile pot fi necesare pentru furnizarea unor facilități ale serviciilor noastre.

Acces la date

Asigurăm toate măsurile rezonabile pentru protejarea datelor dumneavoastră personale și menținerea acestora într-o stare corectă și actualizată. În cazul în care descoperiți informații incorecte despre dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați pentru a efectua modificările necesare.

Acordul de confidențialitate este încheiat între dumneavoastră și S.R.L. Anila-Design și reglementează modul de utilizare a serviciilor site-ului anila.md.

Termeni și condiții

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Angajamentul S.R.L. Anila-Design privind protecția datelor cu caracter personal

Încrederea dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este o prioritate pentru noi. Pentru a vă furniza cea mai bună experiență, ne concentrăm pe îmbunătățirea continuă a activității noastre.

S.R.L. Anila-Design recunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. Prin urmare, este important să vă furnizăm informații complete despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale.

S.R.L. Anila-Design prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră sau indirect în cadrul raporturilor comerciale/contractuale și în timpul utilizării serviciilor oferite de S.R.L. Anila-Design.

Utilizarea acestui website se supune termenilor și condițiilor generale, tehnice și de participare ale S.R.L. Anila-Design.

Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre termenii și condițiile prezentate, vă rugăm să nu utilizați website-ul nostru sau să nu ne furnizați datele dumneavoastră personale. Anumite servicii pot fi condiționate de furnizarea datelor dumneavoastră personale.

S.R.L. Anila-Design nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor menționate, respectând în același timp măsurile legale de securitate și confidențialitate a datelor.

Ce date personale prelucrează S.R.L. Anila-Design?

Prelucrarea datelor personale implică o serie de operațiuni efectuate asupra datelor dvs. personale, atât automatizate, cât și manuale. Aceste operațiuni includ colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, distribuirea, furnizarea, alinierea, unirea, restricționarea, blocarea, ștergerea, distrugerea și arhivarea.

Pentru accesul la site-ul anila.md, nu este necesar să furnizați nicio informație personală.

În cadrul activităților curente ale S.R.L. Anila-Design, inclusiv în domeniul comercial și contractual, achiziționarea de produse, precum și îndeplinirea obligațiilor legale, putem solicita anumite date personale.

S.R.L. Anila-Design va prelucra, printre altele, următoarele date personale: nume și prenume, telefon/fax, adresă de domiciliu/locuință, adresă de e-mail, IDNP.

Cine sunt considerate părți interesate?

Persoanele (subiecții), ale căror date personale pot fi prelucrate de S.R.L. Anila-Design exclusiv în scopurile indicate mai jos:

- Clieni individuali S.R.L. Anila-Design (actuali, fosti sau potențiali).

- Vizitatori, reprezentanți/împuterniciți legali ai publicului larg și reprezentanți legali sau obișnuiți.

Consecințele refuzului de a furniza datele personale

Dvs., în calitate de subiect de date, sunteți obligați să furnizați date complete, actuale și veridice. Refuzul de a furniza datele necesare poate duce la imposibilitatea furnizării anumitor servicii de către S.R.L. Anila-Design. De exemplu, în cazul achiziționării unui serviciu, putem colecta date personale necesare pentru furnizarea serviciilor respective.

Citind aceste prevederi și furnizând datele personale pentru accesul la serviciile oferite de S.R.L. Anila-Design prin site-ul deținut de S.R.L. Anila-Design, sunteți informat și/sau vă exprimați consimțământul (acordați consimțământul) pentru prelucrarea datelor personale în conformitate cu prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (legea internă nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal?

Noi utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în scopurile următoare:

- Desfășurarea activităților comerciale/contractuale ale S.R.L. Anila-Design;

- Gestionarea relațiilor cu clienții; comunicarea comercială cu clienții prin orice mijloace de comunicare;

- Dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor;

- Legături cu instituțiile publice sau interesele publice;

- Respectarea obligațiilor juridice accidentale;

- Arhivare, scopuri statistice;

S.R.L. Anila-Design va trata toate informațiile primite de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va transmite terților (cu excepția partenerilor de afaceri, așa cum este descris mai jos) fără consimțământul expres și prealabil al dumneavoastră.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (țintele) care furnizează datele cu caracter personal, și anume:

- Clienți individuali S.R.L. Anila-Design (actuali, fosti sau potențiali), vizitatori, publicul larg, reprezentanții/mandatarii lor, legali sau obișnuiți; (în scopul desfășurării relațiilor comerciale/contractuale);

Destinatarii (în afara subiecților datelor) ai datelor pot fi: autoritățile publice centrale și locale, instanțele de judecată, poliția (în cadrul reglementărilor legale și/sau ca urmare a solicitărilor clar formulate), companiile bancare, executorii judecătorești, companiile de asigurări și reasigurări, organizațiile de cercetare de piață (cu destinație statistică) etc.

Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către S.R.L. Anila-Design și nu va fi furnizată altor terțe părți, cu excepția celor menționate în acest document.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

Pentru atingerea scopului menționat, S.R.L. Anila-Design va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe întreaga durată a relațiilor contractuale, în legătură cu care ați avut acces la serviciu, până în momentul în care dumneavoastră sau reprezentantul dumneavoastră legal/convențional vă exercitați dreptul de obiecție/ștergere (cu excepția situației în care S.R.L. Anila-Design prelucrează datele pe baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim). După finalizarea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, pentru care acestea au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul dumneavoastră legal/convențional nu vă exercitați dreptul de obiecție/ștergere în conformitate cu legea, aceste date vor fi arhivate de către S.R.L. Anila-Design pentru o perioadă de timp prevăzută în procedurile interne ale S.R.L. Anila-Design și/sau vor fi distruse.

Care sunt drepturile tale?

După ce ai citit acest document, ai fost informat cu privire la drepturile tale conform legislației aplicabile, inclusiv dreptul la acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere a datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la obiecție și dreptul la un proces individual automatizat. În același timp, atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul tău, ai dreptul să-ți retragi consimțământul în orice moment printr-o notificare în scris către S.R.L. Anila-Design, conform prevederilor legislației în vigoare, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea consimțământului.

Ai dreptul să te opui gratuit în orice moment prelucrării datelor tale personale furnizate către S.R.L. Anila-Design, indicând datele și scopul presupus numai din motive întemeiate și legale legate de situația ta specifică. Aceasta nu se aplică în cazurile în care S.R.L. Anila-Design poate demonstra că are motive legitime și întemeiate pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților tale, sau când scopul este stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. În caz de obiecție neîntemeiată, S.R.L. Anila-Design are dreptul să continue prelucrarea datelor în discuție.

După ce ai citit acest document, ai înțeles că datele tale personale furnizate către S.R.L. Anila-Design sunt elemente definitorii pentru accesul la serviciile oferite de S.R.L. Anila-Design și/sau pentru exercitarea activității comerciale/contractuale.

Cum îți poți exercita drepturile?

Pentru a-ți exercita aceste drepturi, poți contacta specialistul în protecția datelor din cadrul S.R.L. Anila-Design, trimițând o solicitare în scris la adresa de e-mail: manager.aniladesign@gmail.com

sau la adresa poștală: S.R.L. Anila-Design, mun. Bălţi, str. Independenţei, 12, ap.(of.) 5.

Site-ul oficial al Agenției pentru Protecția Drepturilor Consumatorilor și Supravegherea Pieței din Republica Moldova.

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări. Recomandăm să le verifici de fiecare dată când utilizezi site-ul S.R.L. Anila-Design pentru a fi la curent cu orice modificări. Prin accesarea site-urilor anila.md sau utilizarea serviciilor oferite de S.R.L. Anila-Design prin intermediul site-ului menționat, ești de acord cu noile prevederi după efectuarea modificărilor.